skip to Main Content

Československá sportovní hodina

Československá sportovní hodina

Každou sobotu se mohou české a slovenské děti potkat jen o svačinkové přestávce nebo při tradičních akcích, jakou je například Noc s Andersenem. Ale poslední květnovou sobotu dostaly možnost učit se poprvé společně. A nebyla to ledajaká hodina! Celé neobvyklé setkání české druhé a třetí třídy a slovenské třídy nejstarších dětí se neslo ve sportovním duchu.

Hry, obrázky, čtení i povídání… Společná práce dětem přiblížila, jak jsou si oba jazyky podobné a že si mohou nejen porozumět, ale dokonce i společně pracovat, hrát si a dozvědět se něco nového. Už úvodní sportovní pantomima vykouzlila řadu úsměvů u nových názvů i u veselé improvizace, další zábavné sportovní aktivity, společné čtení o olympijských hrách v rychlém sledu následovaly. Těšíme se na další variantu československého setkání někdy v budoucnu.

 

Back To Top