skip to Main Content

FIND OUT WHAT IS HAPPENING ....

Download Our 2018 Newsletter

Catch up on the latest news in the school newsletter. Click Here to Download

read more

Slávnostné ukončenie školského roka 2016

Školský rok 2016 sme v Českej a slovenskej škole ukončili vianočnou besiedkou 17. decembra 2016.…

read more

III. Konference českých a slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu

O víkendu 5. a 6. listopadu 2016 se konala již 3. konference českých a slovenských…

read more

Domažlická dudácká muzika

Třetí školní sobotu jsme prožili v krásném duchu. Do naší školy zavítala Domažlická dudácká muzika…

read more

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Objevování světa dětskýma očima... Znáte lepší program na 1. června? První červnová sobota, Den dětí,…

read more

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ NSW Federation of Community Language Schools

Výtvarná súťaž Počas druhého termu 2016 sa naši žiaci opäť zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú…

read more

Aprílová noc s Andersenem a pohádkami

Letos jsme výročí narození slavného pohádkáře oslavili na apríla, tedy prvního dubna. Naše Noc s…

read more

Velikonoce

Přišly zase po roce... v Austrálii tradičně na podzim české oslavy jara... Velikonoce Takovou velkou…

read more

Noc s Andersenem 1.4.2016

Česká a slovenská škola v Sydney zve všechny své malé i velké čtenáře  na Noc s Andersenem…

read more

TERM 1 COMMENCES 6 Feb 2016

In TERM 1 of the 2016 school year the Czech and Slovak School of Sydney…

read more

Závěr školního roku tradičně i trochu jinak

Letošní školní rok jsme se naposledy s dětmi v České a slovenské škole sešli 12.prosince 2015. Po…

read more

Vánoční trhy a Mikuláš

Přišel zase po roce, dřív než budou Vánoce... Přišel zase po roce, dřív než budou…

read more
Back To Top