skip to Main Content

Den dětí 2014

Den dětí 2014

Rok se s rokem sešel a v naší České a slovenské škole jsme opět připravili pro děti dopoledne plné zábavy k příležitosti Mezinárodního dne dětí. První hodinu a půl se žáčci věnovali školním povinnostem ve svých třídách a od půl jedenácté již sledovali skvělé vystoupení slovenského folklorního souboru Stonožka pod vedením naší slečny učitelky Ivany Pašovičové. Žáci, učitelky i několik rodičů, kteří se přišli podívat, byli nadšení. Malým i velkým tanečnicím a jednomu tanečníkovi šli tance skvěle, a co víc, obecenstvu svým vystoupením vykouzlili úsměvy na tvářích. S poslední písničkou Stonožka se soubor Stonožka s naší školou rozloučil a zároveň si vzal mezi sebe žáky, kteří si také zatančili na posledních několik not skladby.

V poslední části dopoledne měly děti šanci si společně zasoutěžit. Kvůli nepříznivému počasí se aktivity přesunuly do budovy školy, ale i tak panovala skvělá atmosféra. Jednotlivé třídy se svými slečnami učitelkami obcházely stanoviště, kde jim přítomní dobrovolníci z řad rodičů vysvětlili, co bude jejich úkolem. Takto si děti třeba zahrály na rybáře a soutěžily, kdo bude mít největší úlovek, jinde se vtělily do stavitelů výškových budov, měly legraci při podtancovávání šátku či při přetahování lana, u kterého panovalo spoustu emocí.

Dopoledne uteklo v příjemném duchu jako voda. Před pravým polednem se všichni rozutekli do tříd, kde byli studenti za svou píli a šikovnost odměnění malými sladkými balíčky. Za organizaci dne děkujeme Ivaně Pašovičové, souboru Stonožka za skvělé vystoupení a těm rodičům, kteří přišli a přidali pomocnou ruku. Děkujeme.

Back To Top