skip to Main Content

III. Konference českých a slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu

O víkendu 5. a 6. listopadu 2016 se konala již 3. konference českých a slovenských škol v Austrálii a na
Novém Zélandu, kterou zorganizovala Česká a slovenská škola v Sydney. Setkání českých a
slovenských kantorů, dobrovolníků a nadšenců se uskutečnuje každé dva roky. V roce 2012 jsme se
sešli v Sydney a o pár let později se účastníci sjeli do hostitelské České školy v Melbourne.

Letos se přihlásilo zatím nejvíce škol a spolků. Přes Tasmánské moře sem přiletěly zástupkyně z České
školy v Aucklandu, České školy a školky z Taurangy a České a slovenské školy ve Wellingtonu. V rámci
Austrálie to měla nejdále Česká škola v Perthu, dále zástupkyně z České školy v Adelaide a
Melbourne, Slovenské dětské besedy v Melbourne a České školy v Brisbane. Měli jsme také tu čest
přivítat velvyslance České republiky Ing. Martina Pohla, velvyslance Slovenské republiky Dr. Igora
Bartha, generální konzulku České republiky Ing. Hanu Flanderovou, více konzulku České republiky
Mgr. Michaelu Jeřábkovou a honorárního konzula Slovenské republiky Milana Neklapila.

Konference byla zahájena v sobotu ráno, kdy se dveře našich tříd otevřely všem návštěvnicím. Ty tak
mohly chodit ze třídy do třídy a pozorovat probíhající výuku za občasné diskuze a rozhovoru
s vyučujícími, kteří se jim snažili podávat extra informace o skladně hodin, materiálech a studentech,
a zároveň odpovídat na nejrůznější dotazy. Na dvoře školy byly vystaveny prezentace jednotlivých
tříd s fotkami a průvodním slovem, stejně také fotodokumentace z našich tradičních akcí jako jsou
například Noc s Andersenem, Velikonoce, Mezinárodní den dětí či oslavy Vánoc.

Po skončení vyučování se již všichni přesunuli do oficiálního místa konference, Centra prince Henryho
v Little Bay, kde všechny uvítala svým průvodním slovem a otázkou k zamyšlení Co pro mě práce pro
školu a komunitu znamená? organizátorka konference a ředitelka České a slovenské školy Kateřina
Larbalestier. Slova podpory a obdivu byla také pronesena z úst velvyslance ČR Ing. Martina Pohla a
velvyslance SR Dr. Igora Bartha. Oba páni velvyslanci se také vyjádřili k budoucí schválené a
plánované finanční podpoře škol a komunit v zahraničí v rámci programů, které mají jednotlivé vlády
ČR a SR. Po úvodních formalitách přišly na řadu prezentace účastnických škol. Mluvilo se o historii,
skladbě studentů, ale také o zkušenostech se samotnými žáky, jejich rodiči a místními komunitami.
V závěru dne se otevřela podnětná diskuze, kdy se zodpovídaly dotazy na průběh a organizaci výuky
v CSSS, a sdílely se zkušenosti jednotlivých kantorů – ať již šlo o používané materiály, činnosti či
zkušenost s vypracováváním domácích úkolů. Sobotní část konference byla ukončena v podvečerních
hodinách a většina členů se přesunula k příjemné večeři na Circular Quay.

V neděli jsme se sešli v brzkém ranním čase a začali jsme druhou část neformální diskuzí u šálku čaje.
Plynule jsme se přesunuli k tématům vyslaných kantorů z Česka, které měly některé školy tu čest
přivítat ve své výuce. Mluvilo se především o tom, jaké zkušenosti jednotlivé školy měly, co a jak by
se dalo zlepšit, a zda-li nadále služby těchto učitelů v Austrálii a na Novém Zélandu využívat. Tuto
debatu vedla více konzulka ČR Mgr. Hana Jeřábková, která také přislíbila větší, pravidelnější a
propracovanější kontakt s jednotlivými komunitami. Dále se představil ukončený putovní projekt
Birlibán, který cestoval mezi jednotlivými školami uplynulé dva roky. Na další dvouleté období se
uvedl projekt nový a to Oslavy českých a slovenských tradic u protinožců. Mluvilo se také o kulturních
spolcích a skupinách, které by školy rády v budoucích letech pozvaly na turné po obou zemích.
Nedlouho po nedělním poledni bylo na čase konferenci slavnostně ukončit a odebrat se k chutnému
obědu v Randwicku.

Konference byla velkým přínosem pro všechny. Shodli jsme se, že nám taková osobní setkání
dodávají inspiraci a chuť do nové práce, když vidíme, jak se ostatní snaží a motivují ostatní. Z akce
jsme si proto všichni odvezli nejen společné fotografie a nápady na nové výukové materiály, ale také
zážitky a nová a obnovená stará přátelství. Nesmírná slova díku patří nejen jednotlivým
velvyslanectvím a konzulátům za podporu, ale také všem účastníkům, kteří věnovali svůj čas a nemalé
prostředky, aby se akce v Sydney mohli zúčastnit. Celé mezinárodní setkání by se ovšem neobešlo bez
organizačních schopností a dlouhých příprav paní ředitelky Kateřiny Larbalestier a paní účetní Evy
Ozturk. Ještě jednou – děkujeme. Monika Langmaierová

Click the link: Photo Gallery

Back To Top