skip to Main Content

Karel Čapek Dĕtem – 8th Aug 2015

Czech and Slovak School of Sydney

ve spolupráci s Konzulátem České republiky v Sydney a Památníkem Karla Čapka

Vás všechny srdečně zvou na povídání o spisovateli Karlu Čapkovi.

Click for more information: Plakat – Karel Capek

Back To Top