Skip to content

Konference českých a slovenských škol v Melbourne

Konference českých a slovenských škol v Melbourne

O víkendu 14. a 15. června si učitelky a ředitelky českých a slovenských škol z Austrálie a Nového Zélandu daly už podruhé své dostaveníčko a tentokrát to bylo v Melbourne. Celá akce navázala na premiérové setkání, které se uskutečnilo před dvěma lety na půdě naší školy v Sydney.

Cílem konference bylo především předávání zkušeností, námětů, které školy do té doby získaly, a materiálů, které jejich vyučující používají. Setkání se zúčastnilo 20 zástupkyň z 5 škol z Austrálie a 3 škol z Nového Zélandu.

Během sobotního dopoledne se učitelky podívaly na vyučování v melbourské škole. Odpoledne pak následoval blog prezentací jednotlivých škol, který představil organizaci škol, seznámil s jejich financováním, informoval o jazykové a věkové úrovni dětí, učebních pomůckách a mimoškolních aktivitách, které se v rámci škol realizují. Nedělní program byl zaměřen na seznámení s výukovými materiály, učebnicemi, knihami a pracovními sešity, které se ve vyučování využívají, diskusi o bilingválním vzdělávání a výměně názorů a zkušeností.

V závěru celého setkání Česká škola Perth představila vizi a koncepci společného projektu, do kterého se zapojí všechny zúčastněné školy. Hlavním námětem celé společné projektové práce je knížka Birlibaň od Eduarda Petišky, která poskytuje spoustu inspirace pro řadu aktivit, které se budou v rámci projektu realizovat. Těšíme se na další konferenci za dva roky, kde uvidíme výsledný projekt i novinky, které se udály v jednotlivých českých a slovenských školách.

Invalid Displayed Gallery

Back To Top