skip to Main Content

Ľudové kroje

Gaia Droppa získala 1.místo a Mojmir Murin získal 3.místo.

Je to velký úspěch, že mezi 250 různými jazykovými školami se našim studentům dostalo takového umistěni!   GRATULUJEME!!! 

V rámci súťaže, ktorú vyhlásila NSW Federation of Community Language Schools (naše škola je součástí této Federace) žiaci kreslili a maľovali české a slovenské ľudové kroje. S krojmi sa zoznámili na prednáške, kde im mamičky (Martinu Krisku a Paťu Benc), ktoré sa aj v zahraničí venujú slovenskému folklóru, ukázali typy slovenských a českých ľudových krojov. Tie si niektorí odvážlivci mohli aj vyskúšať. Po prednáške deti pracovali na svojich obrázkoch, kde maľovali slovenských junákov a devy podľa vlastnej fantázie či fotografických predlôh. Darilo sa im výborne a dvaja žiaci našej školy obsadili vo svojej kategórii prvé a tretie miesto, čomu sa veľmi tešíme!

Back To Top