skip to Main Content

Ve výuce jsme uvítali další z mnoha zajímavých osobností, které zavítaly do České a slovenské školy. Tentokrát si na nás vyčlenila svůj cenný čas při svých cestách po Austrálii a Novém Zélandu nadaná pedagožka, muzikoterapeutka a výborná hudebnice Mgr. Anna Neuwirthová Ph.D.  Anna má dlouholeté zkušenosti v oboru jako kantorka, stejně jako téměř desetiletou praxi v oblasti muzikoterapie, při které pracuje nejen s dětmi předškolního věku, ale také například s klienty trpícími Downovým syndromem, autismem, vývojovými poruchami a podobně. Mimo to je Anna členkou Rady České muzikoterapeutické asociace (CZMTA) a zástupce CZMTA ve Světové federaci muzikoterapie.

Anna si pro naše třídy připravila cca půlhodinové vstupy – “Hudební setkání s prvky muzikoterapie” – během kterých si žáci “hráli” s hudbou. Na uvítání si za doprovodu Anniny hry na kytaru děti zazpívaly v jednoduchém popěvku vlastní jméno a pocit, který je v danou chvíli popisoval. Už od prvních úderů na struny měla Anna od dětí plnou pozornost. Mnoho žáčků se dmulo pýchou či také lehce stydělo, když na ně přišla řada a měli říct své jméno a to, jak se cítí. Spostupem času se pod milým vedením muzikoterapeutky rozzářily úsměvy na tvářích úplně všem, včetně učitelů. Děti měly také příležitost cinkat, bubnovat, pískat, chrastit či klepat na hudební nástroje, které ve škole máme k dispozici. Ve skupinkách si vytvořily vlastní „skladbu“, která měla znázorňovat nějaké zvíře či pocit. Ostatní skupiny měly následně při „koncertu“ uhodnout, o co se jednalo.

Není nutné dodávat, že se muzikoterapeutická chvilka líbila naprosto všem. Bylo nepřehlédnutelné, jak Anna vykonává svou práci s láskou a obrovskou chutí, která skrze hudbu pomáha obměkčovat dětské duše. Děkujeme Anně za návštěvu a doufáme, že se třeba zase jednou všichni v naší škole setkáme.

 

Back To Top