Skip to content

Návštěva knihovny 2013

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“

– Jan Ámos Komenský

Po roce jsme se svými žáky opět vypravili do naší školní knihovny v rámci akce „Týden knihy“, která se u nás jako obvykle protáhla na celý měsíc. Během uplynulých (a následujících sobot) měly (a budou mít) všechny třídy šanci se přijít do knihovny podívat a cenné tištěné poklady si prohlédnout a osahat. Paní knihovnice Iveta nenechala děti bezradně bloumat, nýbrž je aktivně zapojila. Vysvětlila jim, jak jsou knihy řazené v sekcích a v rámci dané sekce, takže si následně vyzkoušeli i zařazování publikací zpět do knihovního systému tak, aby je další návštěvníci mohli později bez problému najít.

Malí čtenáři měli čas si prohlédnout a vybrat literaturu, která je zajímala. Úsměvy zářily všemi směry. Některé děti se ponořily do svého světa písmen a obrázků, jiné živě diskutovaly se svými vrstevníky nad otevřenou knihou, další se nemohly rozhodnout, co si odnést domů. Nakonec si ale všichni žáci vždy vybrali a svůj úlovek si mohli zapsat do svého čtenářského průkazu, který pro ně paní knihovnice ručně vyrobila! Pro mladší studenty byly připravené i výtvarné aktivity, ze kterých si mohli odnést třeba vlastního krtečka s velkými kapsami! Samozřejmě nemohlo chybět ani předčítání pohádky, u kterých děti napínaly svá ouška tak, aby jim nic neuniklo.

My, učitelky vašich dětí, jsme se jednohlasně shodly, že se akce vydařila na výbornou a to především díky přístupu a aktivitě paní knihovnice Ivety. V závěru bych proto ještě jednou ráda poděkovala naší skvělé průvodkyni, mamince tří našich žáčků Ivetě Šlapetové, za informativní prohlídku, aktivní zapojení a nápadité výtvarné aktivity, které pro děti připravila. Bez ní by to nebylo ono!

Back To Top