skip to Main Content

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ NSW Federation of Community Language Schools

Výtvarná súťaž

Počas druhého termu 2016 sa naši žiaci opäť zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizovala NSW Federation of Community Language Schools. Federácia združuje  250 ďalších jazykových škôl, kde se dohromady učí 52 rôznych jazykov.

Tentokrát témou súťaže bol národný šport. Pani učiteľky pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity, aby sa čo najviac dozvedeli o českých a slovenských tradičných športoch a významných športovcoch.  Naši žiaci pod vedením pani učiteliek tvorili koláže známych športov a  športovcov a stvárnili obľúbené zimné športy – korčuľovanie a lyžovanie. Na svojich projektoch pracovali s nadšením a radosťou.

Všetky práce boli poslané do súťaže a Mojmír Murín zo slovenskej triedy vyhral ocenenie ve svojej vekovej kategórii. GRATULUJEME MOJMÍR!

Back To Top