skip to Main Content

Slávnostné ukončenie školského roka 2016

Školský rok 2016 sme v Českej a slovenskej škole ukončili vianočnou besiedkou 17. decembra 2016. Pani učiteľky vo svojich triedach zhodnotili školský rok, odovzdali deťom vysvedčenie, knihy a darčeky. Potom sa celá škola presunula do priestorov nášho pekného amfiteátru, kde hudobný súbor Kukabura vítal žiakov, rodičov a vzácnych hostí slovenskými a českými koledami. Po príjemnom hudobnom úvode pani riaditeľka Kateřina Larbalestier zhodnotila aktivity Českej a slovenskej školy v Sydney v priebehu celého roka, príhovor mali aj významní hostia, paní Vícekonzulka České republiky Mgr. Michaela Jeřábková, pan Generální konzul České repuliky Canberra Miroslav Píša a pan Albert Vella, prezident NSW Federation of Community Language Schools.

Každá trieda sa predstavila so svojím programom a naša pani učiteľka Hana v úlohe babičky z Českej republiky sprevádzala celý program jedným príbehem o dvoch kamarátoch: Djangovi a Mojmímori. Chlapci hrali cez prestávku futbal v Českej a slovenskej škole, a keď im zavolala babička z Českej republiky cez skype, nadšene jej ukazovali, čo sa deje v škole. Babička im hovorila o prírode, ktorá se ukladá k zimnému spánku a na jej rozprávanie nadviazal program českej predškolskej triedy: Mravenčí ukolebávka a Polámal se mraveneček. Potom babička rozprávala o úrode, ktorú mali v záhrade a chlapci jej ukázali, ako si triedy Kindergarten a prváci poradili s ťahaním repy, pretože zdramatizovali rozpávku O veľkej repe. Neskôr babička chlapcom porozprávala o prípravách na Vianoce a ako dedko hľadal vianočný stromček v lese. Po babičkiných zážitkoch sme sa ešte viac o vianočných zvykoch a tradíciách dozvedeli od našich najstarších českých žiakov. Slovenská trieda školákov predviedla vianočnú scénku so stromčekom v lese a spoločne s predškolskou triedou zaspievali pesničku Svieť nám stromček jagavý. Gemma zo slovenskej triedy školákov nám zahrala na husliach vianočné koledy.

Mojmír a Django na záver ukázali babičke vystúpenie českej triedy dospelých, ktorí nám zaspievali koledu: Nesem vám noviny.

Po ukončení programu pani riaditeľka popriala všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2017. Na záver všetky triedy so svojimi pani učiteľkami zaspievali pieseň Půjdem spolu do Betlema a hudobný súbor Kukabura pridal ešte ďalšie obľúbené české a slovenské koledy, medzi nimi nechýbala Tichá noc, svätá noc. Po predstavení nasledovalo občerstvenie na školskom dvore.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 4. februára 2017!

Click the link: Photo Gallery

Back To Top