skip to Main Content

Workshop v Polské škole v Sydney

Workshop v Polské škole v Sydney

Poslední sobotu prvního termu nového školního roku se dvě české a dvě slovenské učitelky z naší školy zúčastnily workshopu, o kterém si můžeme dovolit říct, že byl mezinárodní. Celou akci organizovala NSW Federation of Community Language Schools na žádost Polské školy v Sydney. Vedle australského přednášejícího se ho zúčastnily zástupkyně pěti rozdílných komunitních škol, které mají podobný cíl – naučit děti krajanů žijících v Austrálii mateřskou řeč jejich rodičů.

Po teoretickém úvodu, kde jsme definovali cíl semináře a zmínili zásadní problémy, s jakými se v naší práci musíme vypořádávat, následovala řada aktivit, při kterých jsme mohli upozorňovat na důležité zásady používané v hodinách, řešit společně podobné problémy, se kterými se většina z nás potýká, a předávat si zkušenosti získané běžnou praxí.

Získali jsme spoustu zajímavých nápadů a postřehů, které bez ohledu na jazyk, kterým v Austrálii vyučujeme, lze úspěšně v našich hodinách uplatnit.

Back To Top