skip to Main Content

PAST EVENTS THAT MAY BE OF INTEREST ....

Létající Líza opět u nás…

Česká a slovenská škola v Sydney se zapojila do mezinárodního projektu zaštítěného Českou školou bez…

read more

Term 2 – Parent / Teacher interviews – 2013

Term 2 - Parent / Teacher interviews WHEN: 29 June 2013 at 12:15pm - 12:45pm…

read more

Noc s Andersenem – 2013

Noc s Andersenem lze charakterizovat jako projekt, který každoročně připomíná dětem zásadní kulturní hodnoty a…

read more
Back To Top